Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Płatności odroczone a data powstania przychodu w podatku dochodowym – 2015.04.15

IBPBI/2/4510-201/15/SD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Podatnik oferuje bilety na przejazd (usługi transportowe). W przypadku sprzedaży na rzecz klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców), wydaje bilet oraz wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (co do zasady 14 dni od dnia sprzedaży biletu). Klienci mają prawo do zwrotu biletu (odstąpienia od umowy) i w zależności od rodzaju biletu oraz terminu dokonania zwrotu, przysługuje uprawnienie do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia za świadczenie, które nie doszło do skutku. Podatnik przewiduje również możliwość obciążenia klienta wyżej wspomnianymi kwotami w sytuacji, gdy do odstąpienia od umowy dojdzie przed dokonaniem zapłaty przez kontrahentów.

Podatnik miał wątpliwość w którym momencie powinno się rozpoznać datę powstania przychodu, w sytuacji, gdy wystawia się fakturę za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności jednocześnie wydając bilet na przejazdy.

Minister Finansów wskazał, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Stąd też przychód podatnika z tytułu sprzedaży biletów (w przypadku wystawienia faktury za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności) powstaje w dacie wystawienia faktury, a więc w momencie zaistnienia najwcześniejszego ze zdarzeń istotnych dla ustalenia momentu powstania przychodu określonych w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Opracował Piotr Szulczewski źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz