Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zbycie wierzytelności aportem do spółki a podatek VAT - 2013.01.07

IPTPP2/443-864/12-2/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Podatnik ma zamiar posiadaną wierzytelność przenieść na rzecz spółki w zamian za akcje w tym podmiocie. Zadał pytanie Ministrowi Finansów, czy wniesienie aportem takich wierzytelności do spółki rodzić będzie konsekwencje na gruncie podatku VAT, w szczególności czy będzie stanowiło świadczenie usług lub dostawę towarów.

Minister Finansów wskazał, że czynność polegająca na nabyciu wierzytelności, spowoduje niewątpliwie „uwolnienie” zbywcy wierzytelności od ciężaru egzekwowania wierzytelności i stanowi usługę polegającą na uwolnieniu podatnika wnoszącego wierzytelności w formie aportu od wykonywania czynności związanych ze ściąganiem długu i ryzyka jego nieściągnięcia. Jednocześnie należy zauważyć, że skoro nominalna wartość obejmowanych przez podmiot wnoszący aport akcji w spółce będzie odpowiadać nominalnej wartości wierzytelności wnoszonej w formie aportu, a w związku z planowaną transakcją, nie jest przewidziane zawarcie odrębnego stosunku prawnego rodzącego obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz wnoszącego wierzytelność podatnika w związku z otrzymaniem wierzytelności bądź ich egzekwowaniem, to nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz