W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jak płaci przedsiębiorca na macierzyńskim
Sąd Najwyższy o zbiegu tytułów do ubezpieczeń

Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-09
Agnieszka Rosa

Ostatnio pojawiły się duże rozbieżności w wyrokach Sądu Najwyższego, dotyczących płacenia składek ZUS przez osoby będące na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i jednocześnie prowadzące własną działalność gospodarczą. Regułą jest, że dana osoba podlega ubezpieczeniu tylko z jednego tytułu. Osoby spełniające jednocześnie warunki do ubezpieczenia z innych tytułów są ubezpieczane tylko ze stosunku pracy, chyba że otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego (w tym roku 849 zł). Zdaniem ZUS jeżeli pracownik jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym to tytułem ubezpieczenia będzie wtedy działalność gospodarcza. Podobnego zdania był dotychczas Sąd Najwyższy. W tym roku jednak SN dwukrotnie uznał, że pracownik korzystający z urlopów związanych z macierzyństwem nie ma obowiązku płacenia w tym czasie składek z firmy.