Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Kalkulatory podatkowe

Kalkulatory podatkowe i finansowe 2017

Pliki
płatne
Opis
Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)
Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%)
Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Kalkulator odsetkowy (do obliczania zaległości podatkowych i ustawowych)
Kalkulator giełdowy (akcyjny)

 

Bezpłatne kalkulatory VAT.pl

Kalkulator Funkcja / opis
ZUS Umożliwi obliczenie wysokości poszczególnych składek ZUS od dowolnie podanej podstawy. W wyniku otrzymasz:
  • sumy składek do wpłaty na poszczególne konta ZUS;
  • kwotę składki ubezpieczenia zdrowotnego, jaką możesz odliczyć.
Płaca

Możesz obliczyć swoje wynagrodzenie lub płace pracownika.
W wyniku otrzymasz szczegółowe rozbicie składników płacy w tym składki ubezpieczeniowe i zaliczki na podatek dochodowy.

Płaca - wynagrodzenie całoroczne

Szybkie wyliczenie rocznego wynagrodzenia z wyszczególnieniem wszystkich składników płacy w poszczególnych miesiącach. Kalkulator umożlwia wyliczenie wynagrodzenia przy zatrudnieniu na umowie o pracę jak i przy umowie zleceniu.

Odsetki Niezwykle praktyczny kalkulator odsetek.
Szybko obliczysz:
  • Odsetki ustawowe (od dnia: 1991.03.01)
  • Odsetki podatkowe (od dnia: 1994.05.13)

Kilometrówka

Jaka jest wartość Twojej kilometrówki lub ile możesz wpisać kosztów podróży? Podaj ilość kilometrów a otrzymasz wynik.

Podatek

Szybkie wyliczenie podatku dochodowego według aktualnej skali podatkowej.

FV - stawka brutto i netto

Umożliwi wyliczenie stawki brutto oraz stawki netto z faktur VAT.