e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Kiedy sprzedaż auta oznacza korektę VAT

Rzeczpospolita z dnia 2008-02-19
Konrad Piłat

Wielu podatników ma wątpliwości, czy powinni dokonać korekty VAT naliczonego przy sprzedaży samochodów osobowych. Prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych wyróżnia 3 grupy pojazdów: samochody kupione na podstawie obecnych przepisów, czyli auta, przy których zakupie podatnicy odliczają 60 proc. VAT z faktury zakupu, ale nie więcej niż 6000 zł, samochody kupowane w momencie, gdy obowiązywał tzw. wzór Lisaka, gdy odliczeniu podlegała połowa VAT z faktury zakupu, ale kwota zmniejszenia podatku należnego nie mogła być wyższa niż 5000 zł oraz samochody kupione w czasie obowiązywania starej ustawy o VAT, przy których nabyciu w ogóle nie można było odliczyć VAT. Korekty VAT nie trzeba dokonywać w przypadku sprzedaży aut należących do ostatniej grupy. Korekta VAT w przypadku pozostałych samochodów jest konieczna, jeżeli sprzedaż samochodu następuje po pół roku od jego nabycia. Jeżeli jednak wartość początkowa samochodu nie przekracza 15 tys. zł, VAT trzeba skorygować, tylko jeśli sprzedaż następuje w tym samym roku co nabycie. Jeżeli wartość samochodu przekracza 15 tys. zł a podatnik odliczył, nawet częściowo, VAT, to zobowiązany jest do jednorazowego skorygowania części podatku naliczonego w proporcji do końca okresu korekty. Korekty należy dokonać jej już w miesiącu zbycia.