Stawki VAT - przypadki szczególne

Księgowość

Jedynie rolnicy osiągający duże przychody mają obowiązek prowadzenia księgowości, w postaci ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Pozostali rolnicy nie mają takich obowiązków.

Rolnicy uzyskujący przychody powyżej 800'000 euro rocznie łącznie z:

 • działalności rolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,

mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnicy osiągający niższe przychody nie mają takich obowiązków w ogóle, przy czym w razie nie prowadzenia księgowości ich dochody z działów specjalnych produkcji rolnej zostaną opodatkowane na podstawie tzw. norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej.

  Działy specjalne produkcji rolnej Pozostała działalność rolnicza Pozarolnicza działalność gospodarcza
Obroty z całości powyżej 800'000 euro

Księgi rachunkowe obowiązkowo

Księgi rachunkowe obowiązkowo

Księgi rachunkowe obowiązkowo

Obroty z całości do 800'000 euro

Do wyboru:

 • księgi rachunkowe;
 • księga przychodów i rozchodów;
 • brak księgowości.

Do wyboru:

 • księgi rachunkowe;
 • brak księgowości.

Do wyboru:

 • księgi rachunkowe, albo
 • odpowiednio do przyjętych zasad opodatkowania: 
  • księga przychodów i rozchodów;
  • ewidencja przychodu;
  • karta podatkowa.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko przychody z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przychody z działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w ogóle (jedynie podatkiem rolnym). Zatem:

 • w przypadku braku księgowości dochód z działów specjalnych będzie określany na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego;
 • w przypadku pozostałej działalności rolniczej (działalności rolniczej z wyłaczeniem działów specjalnych produkcji rolnej) dochód w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bez względu na rodzaj prowadzonej księgowości czy jej brak;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak prowadzone przez nie-rolnika.

Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji VAT są całkowicie niezależne od ww. obowiązków w zakresie podatku dochodowego czy rachunkowości.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 14-11-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz