Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Laptop można wpisać od razu w koszty

Gazeta Prawna z dnia 2009-01-12

Jeśli wartość kupionej rzeczy na potrzeby firmy nie przekracza 3,5 tys. zł, podatnik może ją od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Środek trwały to taki, który zamierzamy używać na potrzeby firmy dłużej niż rok. W praktyce jest tak jednak tylko z tymi składnikami, które kosztują powyżej 3,5 tys. zł. A jeśli kosztowały mniej, to podatnik ma trzy wyjścia. Po pierwsze może nie uznawać takiej rzeczy za środek trwały i od razu wpisać ją w koszty. Drugie wyjście to uznać rzecz za środek trwały i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli wpisać całą kwotę w koszty, a rzecz umieścić w ewidencji środków trwałych. A trzecia opcja to rzecz uznana jako środek trwały, którą normalnie amortyzujemy.

Inną kwestią jest wyposażenie. Jest nim wszystko to, czego nie zaliczamy do środków trwałych. Wydatki na nabycie takich rzeczy wpisujemy do kosztów od razu. Poza tym mamy też obowiązek każdą taką rzecz, jeśli jej wartość przekracza 1,5 tys. zł, wpisać do ewidencji wyposażenia.