Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Likwidacja firmy

Likwidacja działalności gospodarczej

Zakończenie działalności firmy nie musi wcale oznaczać, że przedsiębiorca faktycznie przestaje już działać na rynku. Likwidacja może powodować bowiem przeniesienie majątku do innego przedsiębiorstwa, sprzedaż udziałów czy też aport majątku. Oczywiście ostateczny koniec działalności pod daną firmą przez przedsiębiorcę musi rodzić określone skutki podatkowe i prawne.

Inna jest procedura likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, inna natomiast – spółek osobowych i osób prawnych.

Od roku 2011 nie stosuje się już jednolitego podatku z tytułu remanentu likwidacyjnego według stawki 10%. Obecnie podatnik na dzień likwidacji musi sporządzić:

  • wykaz składników majątku na dzień likwidacji – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • spis z natury – dla celów prowadzenia KPiR,
  • spis z natury – dla celów ryczałtu ewidencjonowanego,
  • spis z natury dla celów podatku VAT.

Podatnik majątek objęty spisami:

  • sporządza zgodnie z przepisami podatkowymi (spis musi zawierać wszystkie prawem zastrzeżone elementy),
  • wycenia – zgodnie z zasadami wycen,
  • opodatkowuje – osobno dla celów podatku odchodowego i osobno dla celów podatku VAT.

Częstym zabiegiem jest zbywanie majątku przed likwidacją – działanie takie ma na celu ograniczyć podatki i zoptymalizować ich wartość.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-09-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz