Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

VAT

Limity przejścia na VAT

Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu. W roku 2007 nastąpiła zmiana przepisów – z kwoty wyrażonej w euro limit zmienia się w wyższą kwotę określaną w złotych. W związku z ze zmianą przepisów, kto przekroczy w 2007 r. równowartość 10.000 euro, stanie się podatnikiem VAT. Podatników, którzy w zwolnieniu dotrwają do 1 stycznia 2008 r., obowiązywał już wyższy limit 50.000 zł (obowiązywał 2 lata 2009-2010). Limit ten wzrósł w 2010 roku do 100 tys. zł, a od 1 stycznia 2011 roku wynosi 150 tys. zł.  

Od 2009 r. podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się do podatników, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł liczy się na zasadzie proporcji.

Podstawa prawna

  • art. 113 ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
    ,,Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Komentarze

Autor: mirek (09-03-2014 20:21:00)
Temat: Vat
A jak to wygląda w 2014r. czy nadal sa jakieś limity?
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz