W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Najpierw wpłata na konto ZUS, później refundacja

Rzeczpospolita z dnia 2008-01-03
Mateusz Rzemek

Renciści prowadzący działalność gospodarczą muszą najpierw opłacić składki do ZUS, by otrzymać ich zwrot z PFRON, wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zasady i procedury refundacji składek na ubezpieczenie społeczne zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754). Niepełnosprawny, który prowadzi działalność gospodarczą, aby otrzymać refundację opłaconych składek ZUS powinien złożyć do PFRON dwa formularze: „Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych” (załącznik nr 1 o symbolu Wn-U) oraz „Miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne i stopniu niepełnosprawności” (załącznik nr 2 o symbolu INF-U-P). Wniosek należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin opłacenia składek. Osoba niepełnosprawna, która zamierza pierwszy raz złożyć formularze do PFRON, powinna w terminie 30 dni przed dniem ich przekazania przesłać do funduszu kopie aktualnych dokumentów potwierdzających jej dane: imię i nazwisko, numery PESEL, REGON i NIP (jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa), adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz imię, nazwisko, adres osoby odpowiedzialnej za kontakty z funduszem (jeśli taka została wyznaczona). Podobne zasady dotyczą rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń takich pracowników oraz o refundację ich składek na ubezpieczenia społeczne (po terminowym opłaceniu). Pracodawca składa informację i wniosek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczą te deklaracje.