W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

po latach fiskus żąda pieniędzy - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2006-12-27

Nawet po latach fiskus żąda pieniędzy Niepodzielona dywidenda to nieodpłatna korzyść dla spółki Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-12-27 W wyroku z 20 grudnia NSA orzekł, że pozostawienie zysku jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem, od którego urząd może się domagać podatku, jeżeli dokładnie ustali kwotę zysku...

k od spóźnionej dywidendy - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2006-07-13

Podatek od spóźnionej dywidendy Czy zwłoka w wypłacie powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-07-13 Zdaniem organów skarbowych, jeżeli spółka zdecyduje o wypłacie dywidendy, ale zrobi to z opóźnieniem, to po jej stronie powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia...

przychodu, nie ma więc podatku - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2006-02-21

Nie ma przychodu, nie ma więc podatku Korzystanie z bezpłatnych programów Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-21 Przedsiębiorcy wykorzystują często w działalności gospodarczej programy komputerowe, które są ogólnodostępne w Internecie i darmowe. Zdaniem organów skarbowych w takich okolicznościach nie powstaje u nich przychód z nieodpłatnego świadczenia...

kowany meloman - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2005-11-24

Opodatkowany meloman Bezpłatne zaproszenie dla współpracowników Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-24 Zaproszenie współpracowników na koncert, do teatru, czy do kina może pociągnąć za sobą określone skutki i obowiązki podatkowe. Z podatku dochodowego zwolnione są bowiem prezenty o wartości nie przekraczającej 100 zł. Jeżeli bilet ma większą wartość wówczas należy wystawić dla zaproszonych osób deklarację PIT-8C...

zwyczaj, nie pożyczaj - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2005-11-22

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj Puls Biznesu z dnia 2005-11-22 Przedsiębiorcy często korzystają z jakichś rzeczy nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, zapominając, że w takich sytuacjach powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodu nie ustala się tylko, jeżeli przedsiębiorcy użyczą jakąś rzecz członkowie ich rodzin...

rzychód bo nie było odsetek - Nieodpłatne świadczenia - Przychody - Prasa

data: 2005-10-06

Jest przychód bo nie było odsetek Przykre skutki pożyczki dla akcjonariusza Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-06 W przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki u pożyczkobiorcy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 grudnia 2004r. Wartość tego świadczenia stanowi rynkowa wysokość odsetek...

Nieodpłatne świadczenia

Fiskus wzajemne usługi nie są opodatkowane - Puls Biznesu [2009-09-16]
Drobne usługi świadczone sobie nawzajem - wśród znajomych czy w ramach tzw. banków czasu - nie są opodatkowane. Podatek powinniśmy jednak zapłacić, gdy korzyści osiąga tylko jedna ze stron...

Koniec gratisów dla klientów - Rzeczpospolita [2009-07-15]
W związku z proponowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją ustawy o VAT, firmy organizujące akcje promocyjne powinny przeanalizować je pod kątem obciążeń podatkowych. Nowelizacji przewiduje bowiem opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów ...

Fiskus opodatkuje umorzone wcześniej odsetki - Rzeczpospolita [2008-08-19]
Umorzone odsetki od kredytu bankowego są dla przedsiębiorcy przychodem, od którego musi zapłacić podatek, uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie...

Jak należy traktować niewypłaconą wspólnikom dywidendę - Gazeta Prawna [2008-07-29]
Wiele spółek ma wątpliwości odnośnie dokonania rozliczenia podatkowego, w sytuacji gdy uchwała o wypłacie dywidendy, ani umowa spółki nie określają terminu wypłaty...

Kiedy odsetki od pożyczki będą przychodem firmy - Rzeczpospolita [2008-06-10]
Spółka musi zapłacić podatek od umorzonych odsetek od pożyczek, których udzielił jej jedyny udziałowiec, uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie...

Nieważna umowa wywołuje skutki w zakresie podatku - Gazeta Prawna [2008-03-04]
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że uznanie za nieważną czynności prawnej z uwagi na niezachowanie formy prawnej czy wymogów reprezentacji nie oznacza, że nie wywołuje ona skutków podatkowych...

Nieodpłatne użyczenie firmowego lokalu może być przychodem przedsiębiorcy - Rzeczpospolita [2007-10-22]
Nieodpłatne użyczenie lokalu przez przedsiębiorcę prowadzi do powstania u niego przychodu, z wyjątkiem użyczenia go członkom rodziny...

Pożyczka dla spółki to nie dopłata - Gazeta Prawna [2007-10-10]
WSA w Szczecinie orzekł, że jeżeli umowa spółki nie reguluje kwestii dopłat, to niewypłacone odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowców należy uznać za nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki...

Nawet po latach fiskus żąda pieniędzyRzeczpospolita [2006-12-27]
W wyroku z 20 grudnia NSA orzekł, że pozostawienie zysku jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem, od którego urząd może się domagać podatku, jeżeli dokładnie ustali kwotę zysku...

Prezenty dla firmy bez deklaracji PIT-8CRzeczpospolita [2006-12-15]
Podatnicy przekazujący osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą prezenty związane z tą działalnością nie muszą sporządzać dla tych osób deklaracji PIT-8C...

Lepiej użyczyć mężowi niż narzeczonemuRzeczpospolita [2006-11-16]
W przypadku nieodpłatnego użyczenia narzeczonemu lokalu na cele działalności gospodarczej, obie strony będą musiały zapłacić podatek od nieodpłatnych świadczeń...

Zaoszczędzona dywidenda to nieodpłatna korzyśćRzeczpospolita [2006-10-17]
Jeżeli spółka nie wypłaci wspólnikom dywidendy, to uzyskuje w ten sposób przychód z nieodpłatnego świadczenia, od którego należy zapłacić podatek dochodowy...

Opóźnienie w wypłacie nie jest nieodpłatnym świadczeniem - Gazeta Prawna [2006-08-29]
Zdaniem Izby Skarbowej w Kielcach opóźnienie w wypłacie dywidendy nie powoduje powstania po stronie spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia...

Jeśli darowizna, to nie przychódRzeczpospolita [2006-08-10]
Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy jeżeli otrzymują coś darmowo, to jest to nieodpłatne świadczenie, czy też darowizna. Ma to duże znaczenie z podatkowego punktu widzenia...

Podatek od spóźnionej dywidendyRzeczpospolita [2006-07-13]
Zdaniem organów skarbowych, jeżeli spółka zdecyduje o wypłacie dywidendy, ale zrobi to z opóźnieniem, to po jej stronie powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia...

Jakie są podatkowe konsekwencje użyczenia - Gazeta Prawna [2006-07-11]
Podatnicy często nie zdają sobie sprawy, że zawarcie umowy użyczenia wiąże się z określonymi skutkami podatkowymi...

Niewypłacona pensja nie jest przychodem - Rzeczpospolita [2006-05-15]
Za każdą pracę należy się wynagrodzenie, ale przedsiębiorca, który nie wypłaca go pracownikowi nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Powstaje bowiem u niego zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia...

Darmowy program dla wszystkich bez podatkuRzeczpospolita [2006-03-23]
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że u przedsiębiorcy ściągającego darmowy program z Internetu nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia...

Nie ma przychodu, nie ma więc podatkuRzeczpospolita [2006-02-21]
Przedsiębiorcy wykorzystują często w działalności gospodarczej programy komputerowe, które są ogólnodostępne w Internecie i darmowe. Zdaniem organów skarbowych w takich okolicznościach nie powstaje u nich przychód z nieodpłatnego świadczenia...

Opodatkowany melomanRzeczpospolita [2005-11-24]
Zaproszenie współpracowników na koncert, do teatru, czy do kina może pociągnąć za sobą określone skutki i obowiązki podatkowe. Z podatku dochodowego zwolnione są bowiem prezenty o wartości nie przekraczającej 100 zł. Jeżeli bilet ma większą wartość wówczas należy wystawić dla zaproszonych osób deklarację PIT-8C...

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj - Puls Biznesu [2005-11-22]
Przedsiębiorcy często korzystają z jakichś rzeczy nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, zapominając, że w takich sytuacjach powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodu nie ustala się tylko, jeżeli przedsiębiorcy użyczą jakąś rzecz członkowie ich rodzin...

Ile kosztuje darmowa pożyczka - Gazeta Prawna [2005-10-17]
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku otrzymania od udziałowca nieoprocentowanej pożyczki, u pożyczkobiorcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia...

Jest przychód bo nie było odsetek - Rzeczpospolita [2005-10-06]
W przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki u pożyczkobiorcy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 grudnia 2004r. Wartość tego świadczenia stanowi rynkowa wysokość odsetek...