Stawki VAT - przypadki szczególne

Podatek od nieruchomości

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 ustawy kodeks cywilny).

Z nieruchomościami mogą być związane określone prawa rzeczowe, których ustanowienie lub z których korzystanie będzie podlegało opodatkowaniu.

 

Obecnie podatki od majątku nieruchomego rozliczane są na czterech szczeblach:

  • Podatek od posiadanego majątku (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny)
  • Podatek od czynszu z najmu (podatek od najmu, dzierżawy)
  • Podatek od dochodu z zbycia majątku (podatek od sprzedaży)
  • Podatek pośredni od czynności dokonywanych w związku z majątkiem (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek VAT

 

 

Podatek od nieruchomości - najpopularniejsze poradniki

 

Poradnik Link do poradnika
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości więcej tutaj
Podatek od nieruchomości więcej tutaj
Budynek z gruntem/użytkowanie/prawo do lokalu więcej tutaj
Nieruchomości nabyte lub wybudowane po 2008 r. więcej tutaj
Nieruchomości nabyte lub wybudowane w latach 2007 – 2008 więcej tutaj
Nieruchomości nabyte lub wybudowane przed 2007 r. więcej tutaj
Darowizna zamiast sprzedaży więcej tutaj
Kupuję, dostaję, dziedziczę nieruchomość więcej tutaj
Cena umowna nieruchomości więcej tutaj
Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej więcej tutaj

 

  • data utworzenia: 22-04-2004
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz