Rozlicz PIT za 2015 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

ABC podatku VAT

Podatek od wartości dodanej (value added tax) jest podstawowym podatkiem, z jakim do czynienia mają przedsiębiorcy. Zasadą, jaką stosuje się przy rozliczaniu tego podatku jest opodatkowanie całą jego wartością wyłącznie ostatecznego konsumenta danej czynności. Powyższe powoduje, że poszczególni pośrednicy płacą wyłącznie podatek od wartości dodanej, która doliczana jest jako marża przy sprzedaży następnej osobie. Rozliczenie podatku polega z jednej strony na obliczeniu należnego podatku od czynności opodatkowanej, z drugiej, na prawie odliczenia podatku zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, związanych z działalnością opodatkowanych.

Podstawą obowiązywania podatku w Polsce jest obecnie prawo Unii Europejskiej, wprowadzane (inkorporowane) głównie poprzez odwzorowanie w ustawach dyrektyw wspólnotowych. Konieczność dostosowywania przepisów krajowych do ich brzmienia jak i bieżące modyfikacje sfery podatku VAT wynikające z sytuacji gospodarczej w kraju powodują, że należy on do najbardziej skomplikowanych oraz najczęściej zmienianych podatków w polskim systemie prawnym.

 

Poznaj ostatnie zmiany przepisów dotyczące podatku VAT:

 

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 21-04-2004
  • data modyfikacji: 05-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj