Zasady księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wzór

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

 

.................................
imię i nazwisko (firma)

.................................
adres

 

Rodzaj działalności


 

UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów w księdze należy się szczegółowo zapoznać z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do tego załącznika.

 

 

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Kontrahent

Opis zdarzenia gospodarczego

Przychód

imię i nazwisko (firma)

adres

wartość sprzedanych towarów i usług

pozostałe przychody

razem przychód

(7+8)

gr

gr

gr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                       
                       
                       
         

Suma strony

           
 

Przeniesienie z poprzedniej strony

           

Razem od początku roku

           

 

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu

Koszty uboczne zakupu

Wydatki

(koszty)

Uwagi

wynagrodzenia w gotówce i w naturze

pozostałe wydatki

razem wydatki (12+13)

 

gr

gr

gr

gr

gr

gr

10

11

12

13

14

15

16

                         
                         
                         
                         

 

 

                       

 

 

                       

 

 

>>> pobierz wzór KPiR

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz