Podatnik PIT

Zaliczki miesięczne

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru kilku form rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku decyzji o miesięcznej formie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy nie muszą składać oświadczeń o wyborze takiej formy, nie muszą również co miesiąc składać deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy (forma taka występowała do 2007 r.) ...

Zaliczki kwartalne

20 lutego mija termin zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Tylko 16% przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie. Tak wynika z raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011” ...

Zaliczki uproszczone

Do 20 lutego nie zapomnij wybrać zaliczek uproszczonych. Znacznie ułatwią ci one rozliczenia w 2013 r., szczególnie w przypadku faktur opłacanych po terminie płatności ...

Uwaga: Koniec podwójnych zaliczek w 2012

20 grudnia 2011 roku po raz ostatni zapłacisz zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości. W 2012 roku przedsiębiorcy nie będą musieli już pamiętać o opłacaniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy na koniec roku.

Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo - w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku.

  • data utworzenia: 17-10-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz