Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Uproszczone wpłaty zaliczek - 2002.06.12

PB3-453-MD-8214-121/02

Podatnicy, którzy dokonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy odliczeń od dochodu lub dokonują takich odliczeń w trakcie roku podatkowego, nie mogą skorzystać z uproszczonych zasad wpłat zaliczek. Jeżeli jednak podatnik w terminie do złożenia zeznania wstępnego za ten rok podatkowy dokonał korekty deklaracji, w ten sposób, że nie wykazał w skorygowanych deklaracjach odliczeń darowizn, będzie miał prawo do skorzystania z uproszczonej formy wpłaty zaliczek

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Prowadzenia KPiR w 2007r. - 2007.08.27

Urząd Skarbowy w Pabianicach, USIA/415-25/2007

W 2007 r. podatnicy mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jednak z uwzględnieniem przepisów cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zaliczek kwartalnych nie można wpłacać w formie uproszczonej – 2007.06.13

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/4117-0023/07

Mali podatnicy PIT, którzy wybrali wpłacanie zaliczek na podatek kwartalnie, nie może korzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W uproszczonej formie wpłacane mogą być bowiem tylko zaliczki miesięczne.


Płatność czynszu raz w roku a obowiązek wpłaty zaliczek - 2007.01.30

Urząd Skarbowy w Suwałkach, US.III-415/2/2/07

Jeżeli czynsz najmu w 2007r. będzie płacony raz w roku, w grudniu 2007r., to obowiązek podatkowy w zakresie obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego powinien być wykonany w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28 za 2007r., czyli do dnia 31 stycznia 2008r.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz