Pracownicy i ZUS

System ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem zarówno osoby aktywne zawodowo, jak również znaczną część osób, które w danym momencie nie wykonują czynności generujących u nich zarobek.

 

Ubezpieczenie społeczne daje podatnikowi prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych.

Kwestie prawa do emerytury lub renty zależą od tego, czy dana osoba w odpowiednim czasie podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz jak wysokie składki z tego tytułu opłacała w tym okresie.

Osoba podlegająca składkom z więcej niż jednego tytułu może dążyć do tego, by płacić składki wyłącznie z jednego tytułu.

Optymalizacja - ZUS przedsiębiorców

Prócz składek na ubezpieczenie społeczne odrębną grupę osób stanowią rolnicy, za których składki oraz świadczenia odpowiada Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Stąd też pojawia się kwestia wzajemnych zależności pomiędzy świadczeniami rolniczymi do KRUS oraz świadczeniami ubezpieczeniowymi tych samych osób do ZUS.

Podstawą ustalenia obowiązku płacenia składek oraz ustalenia prawa do świadczeń z tego tytułu są:

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 nr 205, poz. 1585),
  • ustawa 26 czerwca 1976 r. kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94),
  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008, nr 50, poz. 291).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-09-2005
  • data modyfikacji: 05-01-2018

 


Komentarze

Autor: Mateusz (07-04-2017 11:32:47)
Temat: odpowiedź na pytanie
Moim zdanie dobrze byłoby wybrać się do działu kadr w Pańskim zakładzie i zapytać. Również w Zus-ie mogą wiedzieć.
Autor: ANDRZEJ (09-06-2014 15:27:51)
Temat: SPRAWA DOTYCZY PRACY W SZKODLIWYCH WARUNKACH.
MAM PYTANIE JAK SPRAWDZIC CZY PRACODAWCA ODPROWADZAL SKLADKI NA ZUS ZA PRACOWNIKOW KTUZY PRACOWALI W WARUNKACH SZKODLIWYCH LUB SZCZEGULNYCH.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz