123 VAT.pl: Archiwum Tax free - VAT - Interpretacje

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Od kiedy podatnik może wystawiać dokumenty TAX FREE - 2007.01.04

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/2-443/247/06

Podatnik, który rozpoczął działalność w bieżącym roku nie jest uprawniony do dokonywania zwrotu podróżnym, pomimo osiągnięcia obrotu przewyższającego 400.000 zł i spełnienia pozostałych ustawowo określonych warunków. Uprawnienia sprzedawca do dokonywania zwrotów podatku VAT podróżnym podatnik nabywa dopiero w następnym roku podatkowym.


Za dużo pozycji na paragonie fiskalnym - 2006.08.11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/443/VAT/340-397/BD/o6

W sytuacji gdy jeden paragon potwierdzający sprzedaż towarów zawiera dużo pozycji sprzedanych towarów obejmujący (więcej niż 7), to na jeden dokument "Zwrot VAT dla podróżnych może składać się kilka formularzy TAX FREE opatrzonych tym samym numerem. Wówczas kwota podatku VAT i kwota brutto sprzedaży wynikająca z podsumowania wielostronicowego dokumentu TAX FREE opatrzonego tym samym numerem musi być zgodna z załączonym do niego paragonem fiskalnym.

Korekta deklaracji VAT przy zwrocie VAT podróżnym - 2005.12.30

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie, P-3443/49/05

w przypadku dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, sprzedawca dokonujący zwrotu powinien dokonać korekty deklaracji VAT złożonej za miesiąc, w którym rozliczono daną dostawę jako sprzedaż krajową. Korekty należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Obowiązek wypełnienia tylko przez sprzedawcę - 2005.11.08

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-91/05

Imienny dokument TAX FREE powinien zostać wystawionyprzez sprzedawcę towaru. Nie ma możliwośc aby dokument ten został jedynie podpisany przez sprzedawcę po częściowym wypełnieniu go przez podróżnych obcokrajowców i następnie po sprawdzeniu zgodności wpisanych przez klientów danych z danymi widniejącymi w ich paszportach.

Podstawa dokonania zwrotu - 2005.06.09

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, PPE3/443-19/05

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Kiedy wystawić dokument tax-free - 2005.04.29

Podlaski Urząd Skarbowy, P-I/443/25/IK/05

Dokument TAX-FREE powinien być wystawiony w momencie realizacji dostawy towarów. Tylko w tym bowiem momencie i na podstawie okazanego paszportu sprzedawca może stwierdzić, iż nabywca jest "podróżnym", uprawnionym do otrzymania dokumentu TAX FREE. Jeżeli klient zgłosi się z paragonem w innym dniu, niż dokonano dostawy, to sprzedawca nie jest w stanie stwierdzić, że dostawa została dokonana na rzecz tej samej osoby, która okazała paragon.

Korekta u sprzedawcy - 2005.03.22

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, IIUSppII/443-27/79a/64/05/MKS

Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument , zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Błędy arytmetyczne - 2005.02.18

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, IX-005/16/Z/K/05

W przypadku błędów arytmetycznych na dokumentach TAX-FREE wynikających z zaokrągleń i pomyłek, będzie można dokonać zwrotu podatku i zastosować stawkę 0% do wykonanej dostawy, jeżeli w podsumowaniu kwota podatku i wartość towaru z podatkiem VAT jest wykazana w wysokości takiej jak na załączonych paragonach z kasy fiskalnej.

Podpis celnika - 2005.02.14

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-1/05

Do dokonania zwrotu podatku podróżnemu wystarczające jest potwierdzenie przez urząd celny na dokumencie imiennym "Zwrot VAT dla podróżnych" stemplem zaopatrzonym w numerator. Nie ma konieczności aby dokument zawierał podpisu funkcjonariusza celnego.

Za jaki miesiąc dokonać korekty - 2004.12.23

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, D2-443/140/04

W przypadku otrzymania przez sprzedawcę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty już po złożeniu deklaracji za dany okres, powinien on dokonać korekty złożonej deklaracji za miesiąc, w którym rozliczono dostawę według stawki krajowej.

Poprawianie błędów - 2004.10.08

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, D2-443/117/04

Omyłka pisarska polegająca na skreśleniu przez podatnika sporządzającego dokument wadliwych wartości i wpisanie w ich miejsce prawidłowych i oparafowanie dokonanych poprawek, w sytuacji gdy wartość naliczonego i pobranego podatku VAT wykazanego w dokumencie TAX FREE jest zgodna z wartością wykazaną na paragonie fiskalnym, nie powinna mieć wpływu na wstrzymanie zwrotu podatku VAT.

Samochód - 2004.09.17

Izba Skarbowa w Gdańsku, PI/005-1470/04/CIP/09

Aby odzyskać zwrot podatku VAT wywóz nabytego towaru musi nastąpić w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym podróżnego. Biorąc pod uwagę definicję bagażu osobistego, nie jest możliwe przewiezienie w nim samochodów. Tym samym nie można w takim przypadku zastosować zwrotu podatku zapłaconego przy ich nabyciu, w przeciwieństwie do niektórych części samochodowych, które mogłyby spełnić wyżej przedstawiony warunek.

Stan nienaruszony - 2004.09.06

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-73/04

Demontaż towaru (urządzenia) nie powoduje, że uzyskane w jego wyniku elementy, będące przedmiotem sprzedaży w systemie TAX FREE, znajdują się w stanie naruszonym. Zatem brak jest podstaw do kwestionowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% zastosowanej przez Spółkę w odniesieniu do tej sprzedaży. O naruszonym stanie wywożonych towarów (zdemontowanych elementów) może być mowa wówczas gdy towary te przed wywozem na podstawie dokumentu "Zwrot VAT dla podróżnych" podlegałyby jakiejkolwiek eksploatacji bądź użyciu.

Łączna wartość zakupów - 2004.07.05

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, PB.I-2/415/2/2/LJ/04

Kwot 200 zł, bedąca minimalną kwotą łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikającą z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, dotyczy łacznej kwoty zakupów wynikającej nawet kilku stron dokumentu TAX FREE.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Towary TAX FREE2013-06-27 14:06:23

Chciałabym uzyskać informację, czy są jakieś ograniczenia zakupów towarów w Polsce, po których podróżujący z terenu Białorusi, Ukrainy, Rosji nie mogą uzyskać zwrotu VAT-u TAX FREE? Jeśli tak to jakiego rodzaju towarów nie obejmuje? Czy są to również ograniczenia ilościowe?...

OdpowiedĹş

Faktura Tax Free - Niemcy2012-07-25 13:44:33

Na terenie Niemiec otwarto internetową firmę. Jest to firma zajmująca się sprzedażą produktów AGD. Czy istnieje analogia do Polski, tzn. czy można również wystawiać faktury Tax free dla osób mieszkających poza granicami UE?

OdpowiedĹş

Zwrot podatku tax2007-07-17 13:34:37

Jestem osobą prywatną kupiłem towar w Niemczech i chcę dostać zwrot podatku przy przekraczaniu granicy. Czy jest jakaś kwota maksimum na osobę, do której należy się zwrot podatku za zakupy w Niemczech?

OdpowiedĹş

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Towary TAX FREE2013-06-27 14:06:23

Chciałabym uzyskać informację, czy są jakieś ograniczenia zakupów towarów w Polsce, po których podróżujący z terenu Białorusi, Ukrainy, Rosji nie mogą uzyskać zwrotu VAT-u TAX FREE? Jeśli tak to jakiego rodzaju towarów nie obejmuje? Czy są to również ograniczenia ilościowe?...

OdpowiedĹş

Faktura Tax Free - Niemcy2012-07-25 13:44:33

Na terenie Niemiec otwarto internetową firmę. Jest to firma zajmująca się sprzedażą produktów AGD. Czy istnieje analogia do Polski, tzn. czy można również wystawiać faktury Tax free dla osób mieszkających poza granicami UE?

OdpowiedĹş

Zwrot podatku tax2007-07-17 13:34:37

Jestem osobą prywatną kupiłem towar w Niemczech i chcę dostać zwrot podatku przy przekraczaniu granicy. Czy jest jakaś kwota maksimum na osobę, do której należy się zwrot podatku za zakupy w Niemczech?

OdpowiedĹş