Wierzytelności nieściągalne

Wierzytelności nieściągalne - przepisy przejściowe 2012/2013

W zakresie wierzytelności powstałych przed 2013 obowiązuje następująca zasada przejściowa:

  • Jeżeli uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności powstałej w 2012 r. ustalone według nowych terminów (czyli zgodnie z terminem 150 dni od upływu ich wymagalności) nastąpi po 31 grudnia 2012 r. – stosować należy nowe przepisy – obowiązujące od 2013 r. (czyli obowiązkowa korekta po stronie dłużnika i brak obowiązku zawiadomienia dłużnika o korekcie dokonywanej przez wierzyciela),
  • Jeżeli uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności powstałej w 2012 r. ustalone według  nowych terminów (czyli zgodnie z terminem 150 dni od upływu ich wymagalności) nastąpi do 31 grudnia 2012 r. – stosować należy dotychczasowe zasady – obowiązujące do 2012 r. – zatem obowiązek powiadomienia dłużnika o korekcie.

Brak jest jasnych przepisów przejściowych co do nowych zasad korekty kosztów uzyskania przychodów. Należy opowiedzieć się za zastosowaniem zasady ochrony praw nabytych (interesów w toku). Jedynie w przypadku podatników CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), u których rok podatkowy rozpocznie się przed 2013 i zakończy się po 2013, w tym roku podatkowym stosować należy zasady obowiązujące dotychczas.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-02-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz