Pomoc eksperta

Podatek VAT


Akty prawne - teksty aktualne

Ustawa o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 04.04.2014

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
z dnia 16.11.2012 (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1342)

pobierz.pdf

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
z dnia 11.10.2013 (Dz.U. 2013 poz. 1291)

pobierz.pdf

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 03.01.2013

pobierz.pdf

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
z dnia 24.12.2012

pobierz.pdf

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
z dnia 24.12.2012

pobierz.pdf

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach
z dnia 18.03.2011 (Dz.U. Nr 64 poz. 332)

pobierz.pdf

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
z dnia 29.08.2005 (Dz.U. Nr 177, poz. 1468)
Zwrot VAT: ulga budowlana - przeczytaj nasz poradnik

pobierz.pdf - aktualizacja 04.02.2013

 


Akty prawne - teksty archiwalne (stan prawny na styczeń każdego roku)
Ustawa o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
obowiązująca w 2014r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2013r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2012r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2010r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2008r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2007r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf

 

Rozporządzenia Ministra Finansów z roku 2014 do Ustawy o VAT