Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Prawo do odliczenia podatku od usług naprawy samochodów – 2011.07.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-351/09/11-S/AK

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia w marcu, kwietniu i maju 2008 r. usług związanych z powypadkową naprawą samochodu ciężarowego i przyczepy ciężarowej (pojazdów nie objętych ubezpieczeniem autocasco).


Paliwo a refakturowanie – 2010.06.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP3/443-285/10-4/IB

W przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa. Tym samym przedmiotowa dostawa paliwa nie może być przedmiotem refakturowania, stanowi ona bowiem element cenotwórczy usługi najmu samochodów dla Spółek zależnych.


Odliczenie podatku od paliwa – 2009.10.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-755/09-4/AP

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu samochodu, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg z homologacją ciężarową - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz posiadanie oryginałów faktur dokumentujących nabycie paliwa do napędu tego samochodu.


Dostawa pojazdów używanych a marża – 2009.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1-443-641/09-4/MP

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zająć się sprzedażą używanych skuterów i motocykli, które zakupi w tym celu od osób fizycznych niebędących płatnikami podatku VAT. Przedmiotowe pojazdy zostaną zakupione w celu dalszej odsprzedaży i nie zostaną przekazane do użytkowania jako środek trwały firmy. Wobec powyższego stanu faktycznego dostawa przedmiotowych pojazdów może zostać opodatkowana na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 w związku z art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla opodatkowania przedmiotowych dostaw nie ma znaczenia ustawowy obowiązek przerejestrowania pojazdu na osobę podatnika ani czas jaki upłynie od chwili zakupu do momentu dostawy pojazdu.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego - 2007.10.23

Izba Skarbowa w Opolu, PP-II/443-43/07/BT/KLM

Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu, pod warunkiem objęcia samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem Auto Casco (AC).


Zmiana przeznaczenia samochodu - 2007.09.04

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PH-II/006/14-266/06/MZ

Jeżeli podatnik dokonał pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego, ponieważ stanowił on dla niego towar handlowy, a następnie zmienił przeznaczenie tego samochodu na środek trwały, to podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu, w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło jego przesunięcie z magazynu na stan środków trwałych.


Zakup motoroweru z pełnym odliczeniem - 2007.07.27

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/588/53/2007BD

Podatnik dokonując zakupu motoroweru na cele prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do pełnego odliczenia VAT i nie dotyczą go ograniczenie dla samochodów osobowych.


Nie ma odliczenia od paliwa do motocykla - 2007.07.23

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, III-2/443-30/36579/07/AZ

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego pojazdu. Ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa mają nowiem zastosowanie również do motocykli, gdyż zgodnie z przyjętą definicją motocykle uznawane są za pojazdy samochodowe.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz