Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne

Jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy, telefon a nawet komputer przenośny, i zezwala pracownikowi na wykorzystywanie tych przedmiotów dla celów prywatnych, to po stronie pracownika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Pracodawca jako płatnik podatku PIT powinien doliczyć wartość tego świadczenia do przychodu pracownika do przychodów ze stosunku pracy. Co do tego urzędy skarbowe nie mają wątpliwości. Zmiany ustawy o VAT wprowadziły również zasadę, że wykorzystywanie prywatnie towarów przedsiębiorstwa stanowi również podstawę naliczania VAT – z tytułu nieodpłatnie wykonywanej usługi. Zasada ta nie dotyczy jedynie towarów będących samochodami, z tych można bowiem – przynajmniej do końca 2012 r., a najprawdopodobniej również przez cały 2013 r. – korzystać prywatnie i nie naliczać VAT – zasada ta dotyczy wyłącznie pojazdów z częściowym prawem odliczenia VAT (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4.10.2011 r., ILPP2/443-1031/11-3/EN).

W większość pracodawców zdaje sobie także sp.rawę, że wykorzystywane służbowych samochodów i telefonów powinno zwiększać przychód pracownika ze stosunku pracy. Zgodnie z przepisami wartość ta powinna odpowiadać wartości rynkowej świadczenia. Problem stanowi jednak znalezienie tej „porównywalnych cen rynkowych”, stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Zdaniem podatników można w przypadku samochodów ustalić przychód pracownika w wysokości, np.:

  • iloczynu miesięcznego limitu kilometrów przyznanego pracownikowi na jazdy prywatne i stawki za 1 km wynikającej z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie ustalenia należności przysługujących zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1 lutego 2006r., 1472/DPC/415-1/06/DW);
  • ceny biletu miesięcznego w cenie obowiązującej w komunikacji miejskiej na trasie z miejsca zamieszkania pracownika do pracy i z powrotem, jeżeli samochód służbowy wykorzystywany jest w celu dojazdu pracownika z domu do pracy i powrotem (Pomorski Urząd Skarbowy, 21 października 2005r., DM/P/415-0051/05/AP).

Powyżej przedstawione pomysły nie zostały zaakceptowane przez urzędy skarbowe, które uznały, że w każdym przypadku przychód pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych powinien zostać określony w wysokości ceny rynkowej stosowanej przez firmy zajmujące się wynajmowaniem samochodów tej samej marki (IPPB4/415-381/12-4/MP, 2012.08.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Ustalając zatem przychód pracownika z udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych należy wziąć pod uwagę nie tylko samą markę samochodu, ale także rok produkcji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie, itp., a także zasady korzystania z niego (np. kto płaci za paliwo, przeglądy techniczne, naprawy itp.) (Pomorski Urząd Skarbowy, 21 października 2005r., DM/P/415-0051/05/AP, Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, 26 października 2004r., PD/2/415-25/2004/29389).

Trzeba jednak wskazać, że nie zawsze jazdy prywatne trzeba uznawać za przychód podatkowy pracownika. Tytułem przykładu - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 17 września 2012 r., sygn. akt IPTPB1/415-434/12-2/DS. wskazał, że leśniczy nie rozlicza przychodu z korzystania ze służbowego pojazdu w zakresie jazdy do pracy. Przydzielenie samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania w miejscu zamieszkania, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku służbowego, o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji, przejazdy z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa nie generują również przychodu ze stosunku pracy.

Podobnie, garażowanie samochodu w sąsiedztwie miejsca zamieszkania pracownika nie powoduje powstania po jego stronie przychodu w przypadku podjęcia przez niego czynności służbowych już w chwili wyjazdu z garażu (IPPB2/415-556/12-2/AS, 2012.08.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Do wartości nieodpłatnego świadczenia będzie także wliczany koszt paliwa, który ponosi pracodawca. Do wartości nieodpłatnego świadczenia nie będzie jednak wliczany koszt paliwa, do którego pokrywania zobowiązany jest pracownik (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 5 sierpnia 2005r., 1472/RPŁ/415-59/05/SZM).

Należy zatem wskazać, że zasady korzystania przez pracowników ze służbowych samochodów, telefonów itd. powinny być uregulowane w umowie z pracownikiem lub regulaminie. Ponadto ustalenie wielkości świadczenia będzie o wiele prostsze, jeżeli pracownik będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu ujmując w niej zarówno podróże służbowe, jak i prywatne. Pozwoli to na określenie m.in. ilości kilometrów przejechanych miesiącu na cele służbowe i prywatne.

Podawcy muszą także pamiętać, że część wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy, która odpowiada wartości nieodpłatnego świadczenia nie może zostać przez pracodawcę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Koszty udostępniania pracownikowi samochodu na cele prywatne nie stanowią bowiem wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa i nie wykazują związku przyczynowo-skutkowego z osiąganym przez pracodawcę przychodem, a są jedynie wydatkami na cele osobiste pracownika. Nie ma przy tym także znaczenia czy np. kosztami paliwa lub kosztami prywatnych rozmów telefonicznych pracownicy zostaną obciążeni przez pracodawcę (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 4 stycznia 2006r., ZD/406-210/CIT/05; Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 5 sierpnia 2005r., 1472/RPŁ/415-59/05/SZM; Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 26 października 2004r., 1MUS-1471/DPD2/423/200/2004/JB). Niemniej jednak jeżeli pracodawca ustali ryczałt na benzynę dla pracownika – to cała wartość ryczałtu na jazdy lokalne będzie rozliczana jako koszt, a dla pracownika – nie będzie powodowała powstania przychodu (IPTPB1/415-410/12-2/KO, 2012.09.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi; IPTPB1/415-309/12-4/KSU, 2012.08.30, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

 

Remigiusz Fijak data publikacji: 24.05.2006.
Piotr Szulczewski data aktualizacji: 27.09.2012.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Trocki (23-03-2016 19:20:57)
Temat: samoch. sluzbowy
Coraz wiecej firm zaopatruje samochody floty w lokalizatory gps i w ten sposob kontroluje kierowców. Ja moge polecic lokalizatory Alfatrack, w kazdej chwili mozna sie dowiedziec gdzie...pokaż całą treść
Coraz wiecej firm zaopatruje samochody floty w lokalizatory gps i w ten sposob kontroluje kierowców. Ja moge polecic lokalizatory Alfatrack, w kazdej chwili mozna sie dowiedziec gdzie jest samochod, wystarczy miec dostep do internetuzwiń
Autor: Stan (02-02-2015 22:45:35)
Temat: Samochód służbowy
I tak oto firma zaczyna utrzymywać samochód na koszt pracownika, za 400,- pln można kupić prawie 100 litrów paliwa na którym da się przejechać prawie 2 tysiące...pokaż całą treść
I tak oto firma zaczyna utrzymywać samochód na koszt pracownika, za 400,- pln można kupić prawie 100 litrów paliwa na którym da się przejechać prawie 2 tysiące km, fiskus i ZUS łata kolejne dziury .... żałosne banictwo. Z wszystkiego da się zrobić dochód pracownika, tak jak we własnym kraju płacimy klimatyczne?!zwiń
Autor: satyryk (17-12-2014 11:34:44)
Temat: rozwiązanie
nie mam problemu po wykupieniu usługi yanosika dla firm, rozliczenia przeprowadzam na podstawie danych tras z monitoringu gps, szybko i sprawnie
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz