Wskaźniki
Pomoc eksperta

ZUS

Składka na ubezpieczenie chorobowe 2014 i 2015

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. W przypadku osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku ubezpieczonych obowiązkowo nie stosuje się ograniczenia podstawy do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

 

Wysokość składki chorobowej (grudzień – styczeń 2014 roku)
 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka chorobowa

55,07 zł

12,35 zł

 

Wysokość składki chorobowej (grudzień – styczeń 2015 roku)
 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka chorobowa

dane dostępne w styczniu

12,86 zł

 

Podstawa prawna

 

  • art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. nr 205, poz. 1585).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz