Wyposażenie

Wycofanie wyposażenia z działalności gospodarczej

Wycofanie wyposażenia polega na przeznaczeniu go do celów prywatnych prowadzącego działalność. Wycofania z działalności nie należy natomiast mylić z darowizną lub wyprzedażą wykorzystywanego w działalności sprzętu.

W zakresie podatku dochodowego wycofanie sprzętu nie rodzi konsekwencji podatkowych. Wycofanie nie powoduje powstania przychodu u podatnika. Podobnie nie trzeba korygować rozliczonych wcześniej z tytułu nabycia wyposażenia kosztów uzyskania przychodów. Nie ma również znaczenia, w jakim terminie składnik rzeczowy został wycofany z przedsiębiorstwa pod warunkiem, że w czasie wcześniejszym faktycznie służył prowadzeniu działalności (uzyskiwaniu, zachowaniu lub zabezpieczeniu przychodów).

Sprzęt wycofany należy wykreślić z ewidencji wyposażenia, tj. podać datę wycofania.

Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano wyposażenie z firmy, należy liczyć 6 lat, w czasie których sprzedaż prywatnie używanego majątku rozliczyć należy jako przychód firmy, nawet po jej faktycznej likwidacji.

W zakresie podatku VAT przekazanie majątku dla celów prywatnych rodzić będzie konieczność naliczenia podatku. Podstawą opodatkowania (kwotą, od której nalicza się VAT) jest w takim przypadku cena nabycia lub koszt wytworzenia tego wyposażenia, określone na dzień przekazania go do celów prywatnych. Wyjątkiem będą przypadki, w których podatnik nie posiadał prawa odliczenia podatku VAT oraz przekazanie dotyczy majątku wykorzystywanego wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 r. możliwe jest również nienaliczanie VAT w przypadku towarów używanych ja właściciel ponad 6 miesięcy, przy których nabyciu nie istniało prawo odliczenia podatku VAT.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz