Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Wydatki na reprezentacje a koszt uzyskania przychodów

Wielu podatników zastanawia się czy  wydatki związane z reprezentacją można  zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Część  podatników ma wątpliwość, czy wydatek poniesiony na kawę, zwykły lunch, obiad czy kolację będzie stanowić koszt podatkowy. Problem cały czas pozostaje aktualny, a pytania podatników – nie pozbawione podstaw.

W wyroku WSA w Lublinie z 21.05.2010 r. (I SA/Lu 180/10) sąd stwierdził, że organ błędnie uznał, iż produkty spożywcze można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie rozstrzygnięcie organu jest, zdaniem sądu, niezgodne z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, który wprost wyłącza z kosztów podatkowych usługi gastronomiczne i zakup żywności. Spółka chciała zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakupy produktów spożywczych (kawa, herbata itp.), które spożywać mieli kontrahenci, oraz wydatków na posiłki serwowane w czasie spotkań biznesowych w restauracjach. Organ podatkowy uznał, że wydatki na artykuły spożywcze mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, odmówił jednak zaliczenia do takich kosztów wydatków na posiłki spożywane w restauracjach.

Wydawałoby się, że pewne kategorie wydatków na usługi gastronomiczne i zakup żywności mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. WSA w Warszawie w wyroku z 12.06.2008 r. (III SA/Wa 157/08) stwierdził, że zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, nie jest kosztem jedynie wówczas, gdy ma charakter reprezentacyjny.

Natomiast WSA w Bydgoszczy (1.06.2010 r.; sygn. akt  I SA/Bd 382/10)  uznał, że wydatki na usługę gastronomiczną, które są związane ze spotkaniem z kontrahentem w lokalu gastronomicznym, w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacyjnego. W dobie gospodarki rynkowej, gdy przedsiębiorca nawiązuje z innymi podmiotami gospodarczymi liczne kontakty handlowe, które często decydują o jego pozycji i szansach rozwoju, tego typu spotkania są czymś standardowym.

WSA przypomniał, że wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli służy osiągnięciu jakiegoś celu gospodarczego związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą i został poniesiony w sposób racjonalny. Natomiast zgodnie z art.16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wobec braku definicji legalnej pojęcia "reprezentacja" celowe jest odniesienie się do znaczenia tego pojęcia w języku potocznym. Według słownika języka polskiego, reprezentacja to "okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną" (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczak, Warszawa 1981, t. III s. 48). Reprezentacja to działanie wiążące się z okazałością i wytwornością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia u kontrahenta i poprawy wizerunku firmy. Zgodnie z powszechnym rozumieniem reprezentacja polega na prezentowaniu się na zewnątrz w stosunku do osób trzecich. Przepisy ustawy o CIT nie wymagają, aby wiązało się to z wystawnością. Podobnego zdania jest Izba Skarbowa w Rzeszowie, 612.2006 r., IS.I/2-4231/22/06; ; Pomorski Urząd Skarbowy, 21.10.2006 r., DP/423-0121/06/AK.

Należy nadmienić, iż organy podatkowe zezwalały podatnikom na zaliczenie do kosztów podatkowych następujących kategorii wydatków:

• na kanapki, soki, wodę mineralną, chipsy, orzeszki solone (Izba Skarbowa w Warszawie,31.07.2009 r., IPPB3/423-241/09-4/EŻ);
• na kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe, słodycze, m.in. paluszki, ciastka – zużywane podczas spotkań z kontrahentami i wewnętrznych narad pracowniczych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 23.03.2010 r., IBPBI/2/423-1667/09/JS);
• na zwykły, roboczy lunch czy obiad w restauracji (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 27.08.2009 r., IPPB5/4240-24/09-2/AM).

Za koszt uzyskania przychodów można również uznawać wydatki na zakup produktów spożywczych dla swoich pracowników (w szczególności: woda mineralna, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, mleko etc.) oraz catering, kanapki, sałatki dla pracujących w godzinach nadliczbowych. Nie noszą znamion reprezentacji, są zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości, a zatem mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 15.04.2009 r., IPPB5/423-117/09-2/AM).

Z kolei WSA w Kielcach, 15.04.2010 r. orzekł, że  wydatki na kawę, zwykły lunch, obiad czy kolację poniesione na reprezentację, nie są kosztami uzyskania przychodów. Koszty posiłków i napojów ponoszonych podczas zwykłego spotkania z kontrahentem nie były zaliczane do reprezentacji. Zdaniem sądu przedsiębiorca tworzy miłą atmosferę i zaprasza kontrahenta do restauracji, aby zbudować wizerunek firmy i tym samym uzyskać jakąś korzyść. W takim wypadku obiad nie musi mieć wystawnego charakteru a i tak zostanie zaliczony do reprezentacji, a nie do kosztów uzyskania przychodów.

Takie stanowisko popierał WSA w Warszawie w wyroku z 21.01.2009 r. (III SA/Wa 1597/08). Stwierdzono w nim, że zaproszenie kontrahenta na kawę, czy też zwykły obiad nie ma nic wspólnego z nadzwyczajnością i okazałością. Taki posiłek nie jest ani okazały ani wykwintny, nie powinno się więc go zaliczać do reprezentacji.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 16.12.2009 r. (IPPB5/423-634/09-4/JC) uznała, że wydatki na drobny poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie wnioskodawcy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.  Jednakże wydatki poniesione na usługi gastronomiczne w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach, pomimo ich związku z przychodem, jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym  nie mogą być uznane za koszty podatkowe.

Reasumując należy pamiętać, że organy podatkowe uzależniają zaliczenie wydatków na usługi gastronomiczne i zakup żywności do kosztów od tego, czy owe produkty były spożywane w siedzibie spółki (nie jest to reprezentacja), czy poza siedzibą (jest to reprezentacja). Znaczna część wydatków, szczególnie na produkty spożywcze, które kiedyś nie mogły stanowić kosztów podatkowych traktuje się obecnie jako standard biznesowy, który przedsiębiorcy muszą utrzymywać, a tym samym – mogą wydatki na jego stosowanie zaliczać do kosztów podatkowych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Paweł (27-12-2017 14:19:22)
Temat: KIS Krajowa informacja Skarbowa
Myślę że warto złożyć zapytanie w imieniu redakcji, jak teraz interpretuje to prawo i jak się do tego odniesie
Dodaj swój komentarz