W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Zakup na raty, koszt w całości
Wyposażenie firmy

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-24
Izabela Lewandowska

Jeżeli wyposażenie kupowane jest na raty, to do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć całą jego wartość w miesiącu w którym nabytek został przyjęty do używania i wpisany do ewidencji wyposażenia. Jeżeli podatnik nabywa wyposażenie o wartości mniejszej niż 3.500 zł, to nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych. Jeżeli natomiast cena jednostkowa nabytego składnika majątkowego przekracza 1.500 zł, to podatnik musi wprowadzić go do ewidencji wyposażenia. Do ewidencji nie wprowadza się wartości poszczególnych rat, ale całą wartość wyposażenia. W tym też momencie wydatek zalicza się w całości do kosztów uzyskania przychodów.