W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Zeszyt korekty, protokół lub storno
Zwrot towaru zarejestrowanego w kasie fiskalnej

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-31
Adam Bartosiewicz

Podatnicy mają wątpliwości, jak skorygować w kasie fiskalnej obrót w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Przepisy nie regulują bowiem tej kwestii. Zwrotu nie można zaewidencjonować w kasie fiskalnej, ponieważ nie jest to czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Zapisu utrwalonego w pamięci kasy fiskalnej nie można już zmienić, czy tez wycofać. Aby skorygować obrót podatnicy stosują w praktyce 3 rozwiązania: zeszyty korekt dla kas, protokoły anulowania sprzedaży zarejestrowanej w kasie, storno raportów dobowych, opisanie przyczyny tego storna i odesłanie do wystawionych dokumentów. Kwestii ej nie regulują przepisy, więc stosowanie takich rozwiązań nie jest obowiązkowe, ale może być przydatne w razie ewentualnej kontroli dla wyjaśnienia różnic pomiędzy zapisami w kasie rejestrującej dla danego miesiąca a kwotami wykazanymi w deklaracji VAT.