Pomoc eksperta

Intrastat

Zmiany w systemie INTRASTAT od 1 lutego 2011 roku

1 lutego 2011 roku nastąpiła zasadniczna zmiana w ramach systemu INTRASTAT. Tego dnia weszło w życie podpisane 3 listopada 2010 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. z 2010 roku Nr 216, poz. 1422). Wprowadza ono kilka istonych zmian w dotychczasowym trybie składania deklaracji.

Najważniejsze z nich to:

  • zmiana właściwości miejscowej organów celnych poprzez wskazanie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie jako organu celnego właściwego w sprawach zgłoszeń INTRASTAT www.ic-szczecin.pl ,
  • wprowadzenie, co do zasady, obowiązku składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej, z zachowaniem formy pisemnej jedynie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu organu celnego,
  • zmiana terminu na dokonanie korekty danych zawartych w deklaracji z 2 lat na 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy zawierający nieprawidłowe wartości.

Podsystem Danych Referencyjnych (PDR)

Podmiot zobowiązany do zgłoszeń INTRASTAT oraz osoba dokonująca zgłoszeń w jego imieniu musi zarejestrować się w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). Jest to warunek skutecznego dokonywania elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT.

Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT

 

Instrukcja INTRASTAT

Ministerstwo Finansów zamieściło na swoich stronach instrukcję wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT Wersja 1.00, która obowiązuje od dnia 1 lutego 2011 roku.

Wiele przydatnych informacji podatnik znajdzie na stronie Ministerstwa Finansów, dotyczącej zgłoszeń elektronicznych dla INTRASTAT.

 

Nowy program do generowania deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej - wersja 2.13

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniony jest również program do tworzenia deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej: ist@t 2.13. Program jest bezpłatny i umożliwia sporządzenie zgłoszenia, a następnie wygenerowanie pliku xml celem przesłania go za pomocą serwisu CELINA Web-Cel.

Program zawiera:

  • Taryfę Celną - na lata: 2009, 2010 i 2011 oraz
  • funkcjonalność umożliwiającą użycie klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

Program ten jest do pobrania nieodpłatnie.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w zakresie korzystania z programu Ist@t, Ministerstwo Finansów uprzejmie prosi o kontakt z Ogólnopolskim Help-Desk INTRASTAT w Izbie Celnej w Katowicach (nr telefonu 0 801-457-900, e-mail: helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl). pobierz (1 MB)

 

Źródło: Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Finansów

Katarzyna Sudaj

  • data utworzenia: 03-02-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj