Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

ZUS

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 roku

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 699,56 zł 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł 279,41 zł 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP


Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 roku

 

Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,71 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

 

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014. Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: Emeryt który jeszcze żyje (01-02-2015 18:13:02)
Temat: kasa zdrowotna.
Nie rozumię co to jest kasa zdrowotna od emerytów którzy ratują jako takie warunki swego życia,na które pracowali kilkadziesiąt lat .dorobili się groszowych emerytur spalono dowody płac i...pokaż całą treść
Nie rozumię co to jest kasa zdrowotna od emerytów którzy ratują jako takie warunki swego życia,na które pracowali kilkadziesiąt lat .dorobili się groszowych emerytur spalono dowody płac i dziś dalej w miarę jakotakiego zdrowia pracują Czy to jest konstytucyjne?ZUS oświadcvza że ztego niema emeryt żadnego świadczenia,płaci dla zasady.Tojest jawne okradanie tych ludzi przez instytucje państwowe!.Czy to były cele którym przewodził butny Wałęsa?Oto sprawie3dliwość państwa które dba aby kościół Kt.miał środki do wystawnego życia.A głodne dzieci niech dokarmia biedne społeczeństwo i ork.Owsiakazwiń
Autor: Arek (10-01-2015 19:47:36)
Temat: Biznes bez ZUS
Szok !!! Można prowadzić biznes i legalnie nie płacić składek ZUS - wszystko jest dokładnie opisane na blogu http://zwiekszamsprzedaz.blogspot.com
Autor: strass (06-01-2015 16:25:44)
Temat: składka zdrowotna
Płacę dwie,a czasami nawet TRZY,lub więcej składek zdrowotnych.!! Nie choruję ani RAZU !! Emerytura,dwie umowy o pracę,działalność gospodarcza i dość często umowy o dzieło !! Skandal !wobec nie płacących,a...pokaż całą treść
Płacę dwie,a czasami nawet TRZY,lub więcej składek zdrowotnych.!! Nie choruję ani RAZU !! Emerytura,dwie umowy o pracę,działalność gospodarcza i dość często umowy o dzieło !! Skandal !wobec nie płacących,a ubezpieczonych !!zwiń
Autor: ds (02-01-2015 13:46:48)
Temat: zus
Masz trojke dzieci masz karte rodziny ja mam 1 dzuecko i nie nalezy mi sie nic i jeszcse zus , MAM PLACIC WYZSZY?...pokaż całą treść
Masz trojke dzieci masz karte rodziny ja mam 1 dzuecko i nie nalezy mi sie nic i jeszcse zus , MAM PLACIC WYZSZY? zwiń
Autor: Szrak (08-12-2014 10:09:56)
Temat: zus.
Osoby majce jedno dziecko powinny placic wieksze skladki .Czy sprawiedliwie osoba wychowująca jedno dziecko placi identyczne skladki jak osoba z trojgiem dzieci....pokaż całą treść
Osoby majce jedno dziecko powinny placic wieksze skladki .Czy sprawiedliwie osoba wychowująca jedno dziecko placi identyczne skladki jak osoba z trojgiem dzieci. zwiń
Autor: Ja (12-09-2014 10:00:17)
Temat: Dlaczego mam płacić większy ZUS?
Pytam się dlaczego mam płacić większy ZUS? Obroty spadają. Dochód niewielki. A często i strata. Dlaczego więc Polski mikroprzedsiębiorca ma płacić większy haracz? Czy to nie gnębienie mikroprzedsiębiorców? Niech...pokaż całą treść
Pytam się dlaczego mam płacić większy ZUS? Obroty spadają. Dochód niewielki. A często i strata. Dlaczego więc Polski mikroprzedsiębiorca ma płacić większy haracz? Czy to nie gnębienie mikroprzedsiębiorców? Niech każdy płaci odpowiednią stawkę do osiąganych - swoich dochodów. Po jakie licho ten podział haraczu dla ZUS na poszczególne stawki? I tak ta instytucja jest finansowana z budżetu. Tak więc ustalcie Rządzący jeden wskaźnik opodatkowania: jeden jedyny - od FAKTYCZNYCH DOCHODÓW. Jak ktoś zarabia dużo to składka ZUS zostaje mu ograniczona. A po co? Ten najmniejszy płaci najwięcej. Bo płaci znacząco ponad swoje dochody. Udział ZUS-u w kosztach mikroprzedsiębiorcy to od 40 do ponad 60% dochodów!!! A w niektórych miesiącach (obniżonej koniunktury) nawet przekraczający dochody. Posłowie Wam ciepło na swoich posadkach bo od Waszych wynagrodzeń liczony jest haracz płacony przez cały naród. Niestety ta krowa już zipie. O czym świadczy odchodzenie wielu do czarnej strefy i exodus za granicę. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz