Zwolnienie podmiotowe VAT

Gdyby nie istniały pewne limity, to w zasadzie od pierwszej czynności podatnik powinien płacić VAT. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z tego podatku i nie płacenia go na początku działalności. Podstawowym warunkiem jest realizowanie sprzedaży w ramach limitu. Jego przekroczenie powoduje konieczność opodatkowania się podatkiem VAT.

Stąd też możemy wskazać kilka grup podatników:

  • podatnicy VAT czynni (czyli ci, którzy płacą podatek),
  • podatnicy VAT zwolnieni ze względu na wartość sprzedaży (czyli ci, którzy sprzedają na tyle mało, że obejmuje ich limit zwolnienia z VAT, do końca 2013 r. zwolnienie określane jako zwolnienie podmiotowe),
  • podatnicy dokonujący wyłącznie sprzedaży zwolnionej od VAT (czyli podatnicy, którzy wykonują specyficzne czynności, które zawsze są zwolnione z VAT, niezależnie, czy wykona je podatnik VAT czynny czy zwolniony – w obu przypadkach będą one czynnościami zwolnionymi).

Za podatników VAT czynnych uznaje się tych podatników podatku VAT, do których nie ma zastosowania zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży z tytułu tego podatku (którzy przekroczą limit, zrezygnują ze zwolnienia lub wykonają czynność, która zmusza do rejestracji dla celów podatku VAT) oraz nie wykonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania VAT. Podatnikami VAT zwolnionymi ze względu na wartość sprzedaży są natomiast podatnicy, do których ma zastosowanie zwolnienie związane z limitem wysokości osiąganej przez nich czynności, które wpływają na limit kwoty, której nie można przekroczyć.

Tylko podatnicy VAT czynni są zobowiązani do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym. Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się poprzez złożenie naczelnikowi deklaracji VAT-R (przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej). Rejestracja jako podatnik VAT zwolniony nie jest obowiązkowa, podatnik może jednak dla własnego spokoju złożyć VAT-R. Ci podatnicy – nawet niezarejestrowani – mają również pewne obowiązki oraz prawa wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze statusu podatnika VAT zwolnionego i podatnika dokonującego wyłącznie sprzedaż zwolnioną od VAT można zrezygnować. Niektórzy stwierdzają bowiem, że nawet przed przekroczeniem limitu warto jest zarejestrować się i płacić VAT jako podatnik VAT czynny. Rejestracja następuje wówczas przed pierwszym dniem miesiąca rezygnacji ze zwolnienia.

Podatnik VAT

Czynność

 

Podatnik VAT czynny

 

Podatnik VAT zwolniony ze względu na wartość sprzedaży

 

Podatnik dokonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT (żadne inne)

 

Obowiązek rejestracji

 

Obowiązuje limit 150.000 zł; obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności ponad limit

 

możliwość, ale nie obowiązek, złożenia zgłoszenia rejestracyjnego od limitu 150.000 zł – staje się VAT czynny

 

podobnie jak u podatnika zwolnionego ze względu na wartość sprzedaży, czynności zwolnione nie wpłyną na limit

 

Ewidencja

 

Pełna ewidencja VAT, zawiera: przedmiot i podstawę opodatkowania, kwotę VAT należnego i naliczonego, VAT jaki należy zapłacić lub zwracany, wszystkie inne dane konieczne do deklaracji VAT

 

ewidencja sprzedaży VAT – w celu ustalenia momentu przekroczenia limitu 150.000 zł

 

Ewidencja sprzedaży VAT

(podobnie jak u podatnika zwolnionego),

Koszty

 

Podatek VAT nie stanowi kosztu

 

Faktury w kosztach księguje się brutto

 

Faktury w kosztach księguje się brutto

 

Składanie deklaracji VAT

 

Obowiązkowe, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym miesiącu, można kwartalnie

 

brak obowiązku składania deklaracji VAT

 

brak obowiązku składania deklaracji VAT,

 

Faktury VAT/rachunki sprzedaży

 

obowiązek wystawiania faktur VAT (z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych- wówczas faktury są wystawiane na żądanie tych osób)

 

brak obowiązku wystawiania faktur VAT, rachunek sprzedaży na życzenie kupującego

 

 

Jak u podatnika zwolnionego, gdyby wykonywał również inne czynności, które są opodatkowane VAT – do czynności zwolnionych wystawia faktury VAT ze stawką zwolnioną

 

Kasy fiskalne

 

obowiązek stosowania kasy fiskalnej, gdy sprzedaż jest wykonywana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych; limit zwolnienia 20 tys. zł

 

obowiązek stosowania kasy fiskalnej, gdy sprzedaż jest wykonywana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych; limit zwolnienia 20 tys. zł

 

obowiązek stosowania kasy fiskalnej, gdy sprzedaż jest wykonywana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych; limit zwolnienia 20 tys. zł

 

Możliwość odliczenia podatku VAT

 

prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

 

brak możliwości skorzystania z odliczenia podatku VAT, nie nalicza się podatku VAT – cały towar brutto w koszty

 

brak możliwości skorzystania z odliczenia podatku VAT, nie nalicza się podatku VAT – cały towar brutto w koszty

 

VAT od paliwa do samochodów

 

 

Odliczenie od 2014 r. na szczególnych zasadach związanych z rejestracją pojazdu jako N1, zależne od ilości miejsc, dopuszczalnej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej; W trakcie 2014 r. zmiana zasad odliczenia i podział aut na te z pełnym odliczeniem oraz odliczeniem 50%.

 

Brak możliwości odliczenia

 

Wykorzystywanie pojazdów do wykonywania czynności zwolnionych nie uprawnia do odliczenia podatku od paliwa

 

VAT od nabycia samochodu

 

 

Odliczenie od 2014 r. na szczególnych zasadach związanych z rejestracją pojazdu jako N1, zależne od ilości miejsc, dopuszczalnej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej; W trakcie 2014 r. zmiana zasad odliczenia i podział aut na te z pełnym odliczeniem oraz odliczeniem 50%. Brak możliwości odliczenia

 

Wykorzystywanie pojazdów do wykonywania czynności zwolnionych nie uprawnia do odliczenia podatku od zakupu

 

Prywatny samochód (kilometrówka)

 

Zalicza do kilometrówki FV w kwocie netto

 

Zalicza do kilometrówki kwoty z dokumentów w wartości brutto

 

Zalicza do kilometrówki kwoty z dokumentów w wartości brutto

 

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Data publikacji: 22-04-2011
Marta Kaczmarek   

 

  • data utworzenia: 12-04-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz